Kryssa kurser

Läroämnesvitsord ges alltid då du har avlagt minst tre kurser i ett valfritt språk eller minst två kurser i andra ämnen. När det gäller idrott har du rätt att oavsett antal avlagda kurser begära bedömningen Godkänd.

Innan avgångsbetyget skrivs ut ska  du ta ställning till om du vill ändra givna kursvitsord till en anteckning om godkänd kurs på avgångsbetyget (”G”). Denna regel gäller för:

  • läroämnet idrott
  • läroämnen som omfattar endast en kurs
  • studier i valfria språk som omfattar högst två kurser

OBS! Studerande som läser enligt läroplan 2005 och som avlagt endast en kurs i ett valfritt språk bedöms aldrig med siffervitsord utan ges bedömningen Godkänd. Studerande som läser enligt läroplan 2016 och som avlagt högst två kurser i ett valfritt språk väljer om bedömning ges med vitsord eller med bedömningen Godkänd.

Du meddelar önskemål gällande bedömning till respektive studiehandledare under
ditt sista läsår, inom november  om du tar examen i december och inom april om du
tar examen i juni. Godkända kurser räknas in i det totala antalet kurser, men påverkar inte
medeltalet.

Som bilaga hittar du en pdf-blankett som årets abiturienter kan använda för att anhålla om att "kryssa kurser":

  1. Fyll i uppgifterna
  2. Skriv ut och under
  3. Lämna in blanketten till din studiehandledare senast 26 april 2019!

Bilagor: