Studieavsnitt avlagda utanför Ålands lyceum

Du har rätt att få studier vid andra skolor som till mål och väsentligt innehåll motsvarar Ålands lyceums läroplan tillgodoräknade. Det finns möjlighet att avlägga studieavsnitt t.ex. genom distansstudier och utbyte.

Du måste skriftligen dokumentera studieavsnittenas mål och innehåll samt bedömning för att få dem erkända i Ålands lyceum. Det är upp till dig själv ta reda på utbud och möjligheter.

Abiturienter måste, om sådana avlagda studieavsnitt ska kunna tillgodoräknas i avgångsbetyget, lämna in anhållan om tillgodoräknande och dokumentation med godkänt vitsord senast inom april.