Ändringar i schema & studieplan

Du kan i viss mån revidera din individuella studieplan - och därmed ditt schema - under studiernas gång. Det är till exempel möjligt att ändra studieavsnittens ordningsföljd (om avsnittets förkunskapskrav så tillåter) och flytta vissa studieasvnitt till kommande läsår.

Alla ändringar i studieplanen ska ske i samråd med studiehandledaren:

  • Justeringar av period 1 görs senast 19.8.2021 kl. 15:00.
  • Justering av inkommande periods schema ska ske senast sista dagen före provperioden kl. 15:00, se Arbetskalendern.

Ändringar i schemat är inte möjliga efter respektive deadline!

Om du efter deadline väljer att inte fullfölja det schema som gjorts upp för en specifik period bedöms studieavsnittet som avbrutet. Läs mer om konsekvenserna av avbrott under relevant underrubrik.