Kurser som inte blir av lå 2021-2022

Då kursvalen lämnats in görs en summering och rektor fattar beslut om vilka kurser som ges under nästa läsår (baserat på antalet val).

Följande kurser erbjöds inför läsåret 2021-2022 men kommer inte att arrangeras pga för få val:

Ämne Kurs
Språk FIA07, FIF08, FIF09, FIF10, FIN09, FR09, FR10, RY01, RY02, TY11
Matematik MK08
Naturvetenskaper BI05, BI06, FYK02, GEO04, KEK02, KEL06, KEL08
Humaniora och samhällskunskap LIV03, LIV04, LIV06, REL05, REL06
Estetiska ämnen samt IT MUS02

Du som valde någon av dessa kurser uppmanades göra ett kompletterande kursval, dvs välja ersättande kurser, inom mars 2021. Om du vid skolstart i augusti 2021 märker att du har för får kurser - ta kontakt med din studiehandledare!