Kurser som inte blir av lå 2021-2022

Då kursvalen lämnats in görs en summering och rektor fattar beslut om vilka kurser som ges under nästa läsår (baserat på antalet val).

Följande kurser erbjöds inför läsåret 2021-2022 men kommer inte att arrangeras pga för få val:

Ämne Kurs
Språk FIA07, FIF08, FIF09, FIF10, FIN09, FR09, FR10, RY01, RY02, TY11
Matematik MK08
Naturvetenskaper BI05, BI06, FYK02, GEO04, KEK02, KEL06, KEL08
Humaniora och samhällskunskap LIV03, LIV04, LIV06, REL05, REL06
Estetiska ämnen samt IT MUS02

Du som valt någon av dessa kurser får göra ett kompletterande kursval, dvs välja ersättande kurser: meddela din studiehandledare inom utsatt tid (se e-post)!

  • DEADLINE: onsdag 31.3 kl. 15:00