Kursval inför läsåret 2021-2022

Under vårterminen, vanligtvis i mars, gör du ditt kursval inför kommande läsår. Inför kursvalet ordnas infotimmar där du får ta del av kursutbud och valmöjligheter, samt uppmanas fundera kring dina kurser:

  • Vilka kurser har du gått?
  • Vilka kurser vill du gå nästa läsår?
  • Vilka kurser vill du eventuellt gå om?
  • Vilken inriktning vill du gå nästa läsår?

Kursvalsblanketten

Efter infotimmarna skickar vi hem kursvalsblanketten inför nästa läsår.

  1. Börja med att fylla i den svartvita kopian (som kladd).
  2. När du noggrannt gått igenom kursbeskrivningarna i Wilma, i synnerhet de valfria kurserna, fyller du i kursvalsblanketten i färg.
  3. Kontrollera vilka kurser som inte erbjuds varje år (se underrubriken "Kursutbudet läsårsvis").
  4. Räkna noggrant igenom att ifyllda kurser överenstämmer med antalet kurser för respektive läsår. För att avlägga examen krävs minst 75 kurser. Det vanligaste upplägget är 30 kurser + 30 kurser + 15 kurser, med utrymme för viss variation.

Även en plan för dina studentprov ingår (se blankettens baksida), men är inte bindande (anmälan görs skilt inför varje studentexamenstillfälle). Vilka prov du planerar skriva hänger ihop med vilka kurser du borde läsa under de olika årskurserna: studentproven är baserade på såväl obligatoriska som valfria nationella kurser i ämnena. Mer information hittar du under fliken Studentexamen!

OBS: Du som blir abiturient nästa år!

  • Fullständigt ifylld studentprovsplan på kursvalsblanketten är en förutsättning för att vi ska kunna beakta dina kursval i relation till vilka prov du skriver på hösten (dvs att du hinner läsa de kurser du behöver i period 1) när vi gör upp schemat för nästa läsår!

Hur fyller jag i?!

  • Du hittar mallar för hur blanketten (inför årskurs 2, men samma gäller åk 3) ska fyllas i som bilaga!

Drop-in & handledning

Studiehandledarna informerar om hur du kan få hjälp, antingen på basgruppsvisa drop-in tillfällen via Meet eller genom att boka individuella tider - läs din e-post!

Deadline & inlämning

Kursvalsblanketten - fullständigt ifylld, såväl fram- som baksida - lämnas in i "postlådan" utanför södra ingången fr.o.m. vecka 10.

Åk Kursvalsblankett postas hem Kursvalsblankett lämnas in
1 dagen efter infotimmen 03.03.2021 16.03.2021 kl. 15:00
2-3 dagen innan infotimmen 10.03.2021 23.03.2021 kl. 15:00

Med reservation för eventuella ändringar pga corona-läget.

Bilagor: