Vilka kurser krävs för att skriva studentprov?

Deltagande i studentexamen förutsätter att du har läst de obligatoriska kurserna i det ämne du vill skriva, med några undantag:

  • För att delta i ett prov i ett realämne i vilket obligatoriska kurser saknas, måste du ha studerat två gymnasiekurser i detta ämne.
  • Om provet i ett främmande språk bygger på en lärokurs som inte innehåller obligatoriska kurser, kan du delta i provet efter att ha läst tre kurser.

Som regel gäller det ändå att ju fler kurser du läst, desto bättre förberedd är du!

Studentexamensproven innehåller frågor från såväl obligatoriska som valfria nationella kurser och därför rekommenderas det att du avlagt åtminstone följande nationella kurser om du planerar skriva ett specifikt ämne:

Ämne Nationella kurser Lyceets egna kurser*
Svenska och litteratur SV01-SV06, SV07, SV08, SV09  
Engelska ENG01-ENG06, ENG07, ENG08 ENG09, ENG10
Finska FIA01-FIA06, FIA07
FIF01-FIF07, FIF10
FIF08, FIF09
Korta språk t.o.m. kurs 8 FR09-10, SP09-10, TY09-11
Matematik MK01-MK06, MK07, MK08
eller
ML01-ML10, ML11, ML12, ML13
MK09
eller
ML14, ML15
Biologi BI01-BI05 BI06
Filosofi FIL01-FIL04  
Fysik FYL01-FYL07 FYL08, FYL09
Geografi GEO01-GEO04  
Historia HI01-HI06 HI07, HI08, HI09, HI10, HI11
Hälsokunskap HÄ01-HÄ03  
Kemi KEL01-KEL05 KEL06, KEL07, KEL08
Livsåskådning LIV01-LIV06  
Psykologi PSY01-PSY05 PSY06, PSY07
Religion REL01-REL06  
Samhällslära SK01-SK04 SK05 (obligatorisk)

* Lyceets kurser är valfria men fördjupar din förståelse för ämnet. I vissa ämnen avviker också innehållet i kurser enligt åländsk läroplan från innehållet i motsvarande kurs enligt fastländsk läroplan, så diskutera gärna med berörda ämneslärare om vilka kurser som rekommenderas som förberedelse inför studentexamensproven!