Studera Starkt

Du som inleder dina studier vid lyceet hösten 2020 eller senare kommer att avlägga det obligatoriska studieavsnittet Studera Starkt. Studieavsnittet grundar sig på positiv psykologi och ger dig verktyg för att bl a öka välbefinnandet, hitta dina styrkor samt hantera stress och motgångar. Innehållet i studieavsnittet är framtaget av Folkhälsan i Finland i samarbete med Helsingfors universitet. Den första kullen som läste studieavsnittet läsåret 2020-2021 kunde också välja att delta i ett nationellt forskningsprojekt inom positiv psykologi. Ca 55% av de studerande deltog. Resultatet av forskningen är ännu inte klart.