Lärandestrategi & Studera Starkt

Vid Ålands lyceum ges en obligatorisk kurs i lärandestrategi. Under kursen behandlas inlärning dels från ett teoretiskt perspektiv men med tyngdpunkt på praktisk tillämpning.

Här har du möjlighet att stärka dina egna studieförutsättning både under gymnasietiden och inför vidare studier. Du erbjuds möjlighet att reflektera, öva och ta del av idéer och fakta som förbättrar din egen studieförmåga.

Kursen i lärandestategi har cirka 12 lektionstillfällen. Du deltar i kursen under såväl årskurs ett som årskurs två. Slutbedömningen ges efter den sista perioden i årskurs två.

Läs mer om innehåll och mål i läroplanens kursbeskrivning  i Wilma.

OBS! För studerande som inleder sina studier vid lyceet hösten 2020 kommer kursen i lärandestrategi att ersättas av kursen Studera Starkt. Kursen grundar sig på positiv psykologi och ska ge den studerande verktyg för att bl a öka välbefinnandet, hitta styrkor, hantera stress och motgångar. Kursmaterialet är framtaget av Folkhälsan i Finland. Den studerande kan genom sitt kursdeltagande samtidigt välja att delta i ett forskningsprojekt.