Lärandestrategi

Vid Ålands lyceum ges en obligatorisk kurs i lärandestrategi. Under kursen behandlas inlärning dels från ett teoretiskt perspektiv men med tyngdpunkt på praktisk tillämpning.

Här har du möjlighet att stärka dina egna studieförutsättning både under gymnasietiden och inför vidare studier. Du erbjuds möjlighet att reflektera, öva och ta del av idéer och fakta som förbättrar din egen studieförmåga.

I början av kursen görs också en screening av din läsförmåga. Om det visar sig att det finns svårigheter följs detta upp och vid behov görs en vidare utredning av skolans logoped.

Kursen i lärandestategi har cirka 12 lektionstillfällen. Du deltar i kursen under såväl årskurs ett som årskurs två. Slutbedömningen ges efter den sista perioden i årskurs två.

Läs mer om innehåll och mål i läroplanens kursbeskrivning  i Wilma.