Översikt över basgrupper, grupp- och studiehandledare samt hemklassrum

Grupp

Grupphandledare

Studiehandledare

Hemklassrum

Nr

1A Fredrik Törnroos Jenny Polviander Cellen VS204
1B Birgitta Nordlund Jenny Polviander Goethe VS042
1C Gisela Bergroth Anna Levander Superego VS049
1D Stig Wennström Anne-Git Elling Ulla-Lena VS034
1E Tom Rydell Jenny Polviander Newton VS024
1F Magnus Melander Anne-Git Elling Sally VS032
1G Tove Waller Anna Levander Queen Victoria VS040
2A Birgitta Lundberg Anne-Git Elling Alexis VS038
2B Irma Meriläinen Anna Levander Sofia VS216
2C Elis Högnäs Jenny Polviander Clio VS320
2D Jan Karlsson Jenny Polviander Sir Winston VS043
2E Ulrika Back Anna Levander Joel VS033
2F Tanja Reuter-Lindén Anna Levander Picasso VS312
2G Johnny Eklöw Anne-Git Elling Avogadro VS012
3A Kenneth Smulter Anna Levander Atleten VS133
3B Björn Lindqvist Anna Levander Einstein VS026
3C Cecilia Högback Anne-Git Elling Mimer VS319
3D Staffan Holmström Anne-Git Elling Cogito VS321
3E Maria Westerholm Anne-Git Elling Volga VS215
3F Elin Nyvall Jenny Polviander Galilei VS023
3G Helena Enroos Jenny Polviander Alcoy VS037