Introduktionsdagar

Årskurs 1 har i början av läsåret två introduktionsdagar, varav den ena hålls vid Lemböte lägergård. Arrangörer är hälsa och idrottsstuderande i åk 3. Kika på bilderna från tidigare år här.

Den andra introdagen hålls på skolan med varierat skolrelaterat program.