IKT-gruppen

IKT-gruppen jobbar med frågor som berör digitalisering och IKT-relaterad skolutveckling.

Medlemmar i gruppen är:

  • Marcus Koskinen-Hagman, sammankallare
  • Anne Almkvist
  • Kim Dolke
  • Helena Enroos
  • Dan Haldin
  • Jenny Polviander
  • Tanja Reuter-Lindén
  • Tom Rydell
  • Cia Valve
  • Maria Westerholm