IKT-gruppen

IKT-gruppen jobbar med frågor som berör digitalisering och IKT-relaterad skolutveckling.

Medlemmar i gruppen läsåret 2019-2020 är:

  • Cia Valve, sammankallare
  • Anne Almkvist
  • Kim Dolke
  • Helena Enroos
  • Dan Haldin
  • Marcus Koskinen-Hagman
  • Jenny Polviander
  • Tanja Reuter-Lindén
  • Tom Rydell
  • Maria Westerholm