Handlingsplaner

Ålands lyceums har handlingsplaner (HP) för hur skolan agerar i olika situationer som berör dig under din skolgång och dina studier. Några exempel:

  • HP för studerande i behov av särskilt stöd
  • HP mot kränkande behandling
  • Jämställdhetspolicy
  • mm.

Handlingsplaner och övriga styrdokument uppdateras kontinuerligt och du hittar dem under Dokument.

Dokument: