Studiematerial - böcker och digitala verktyg

Du skaffar anvisad litteratur och övrigt studiematerial enligt lärarnas anvisningar.

  • I Wilma under "Läroplan" hittas beskrivningar som innehåller information om aktuellt läromaterial, t.ex. litteratur, för varje kurs/avsnitt.
  • Information om de digitala studiematerial som används i lyceet ges i första hand av lärarna.

Övrigt

Du bör vara beredd att betala inträdesbiljett till teaterföreställningar, muséer eller andra tillställningar som ingår i undervisningen. Ämnesläraren ger information då perioden inleds.