Studiematerial - böcker och digitala verktyg

Du skaffar anvisad kurslitteratur och övrigt studiematerial enligt lärarnas anvisningar.

  • I Wilma under "Läroplan" hittas kursbeskrivningar som innehåller information om aktuellt studiematerial, t.ex. kurslitteratur, för varje kurs.
  • Information om de digitala studiematerial som används i lyceet ges i första hand av lärarna.

Övrigt

Du bör vara beredd att betala inträdesbiljett till teaterföreställningar, muséer eller andra tillställningar som ingår i kursen/undervisningen. Ämnesläraren ger information vid kursstart.