Studiematerial - böcker och digitala verktyg

Du skaffar anvisad kurslitteratur och övrigt studiematerial enligt lärarnas anvisningar.

  • I Wilma under "Läroplan" hittas kursbeskrivningar som innehåller information om aktuellt studiematerial, t.ex. kurslitteratur, för varje kurs.
  • Information om de digitala studiematerial som används i lyceet ges i första hand av lärarna

Ex-lyceister kan ibland sälja använd litteratur till ett billigare pris. På studeranderådets anslagstavla, mittemot klassrum Avogadro (VS012), finns anslag om litteratur som är till salu. Gällande digitala läromedel bör du dock vara observant gällande evetuella licensers giltighet.

Övrigt

Du bör vara beredd att betala inträdesbiljett till teaterföreställningar, muséer eller andra tillställningar som ingår i kursen/undervisningen. Ämnesläraren ger information vid kursstart.