Sjukfrånvaro

Vid sjukdom meddelar vårdnadshavare skolans kansli per telefon senast kl. 10:00. Om du insjuknar under skoldagen anmäler du detta genom personligt besök i kansliet.

Som regel ska vårdnadshavare kontakta skolan om studerandes sjukfrånvaro. Endast om du är myndig kan du själv anmäla din frånvaro.

Observera följande:

  • Sjukanmälan ska göras varje dag vid flera dagars sjukfrånvaro.
  • Sjukdom ska redovisas på ett tillförlitligt sätt och om det är fråga om flera än tre dagars sjukfrånvaro ska ett skriftligt intyg lämnas till lyceets kansli senast inom två dagar efter det att den studerande återvänt till skolan. Intyget ska vara utfärdat av antingen vårdnadshavare, nära släkting (myndig), hyresvärd, hälsovårdare eller läkare.
  • Vid upprepad frånvaro kan intyg krävas även för kortare tid än tre dagar.