Infotimmar period 2 (8.10 - 1.12)

Vecka Datum Åk 1 Åk 2 Åk 3 
v. 42 14.10 Utvärderingar från provperiod 1. Utvärderingar från provperiod 1. Utvärderingar från provperiod 1.
v. 43 21.10

Grammatikövning för berörda studerande. Obligatoriskt!

Intresserad att delta i Lucia? Infomöte i hörsalen.

Högskolestudier  del 2 Högskolestudier  del 2
v. 44 28.10

Omtagning grammatiktentamen för berörda. Obligatoriskt!

I klassrum Sally  och Joel!

 

Kl.14.30 Om att studera i Danmark, Norge och om engelskspråkiga utbildningar i Baltikum.

Kl.15.00 Info om Tall Ships race inför sommaren 2021. 

Kl.14.30 Om att studera i Danmark, Norge och om engelskspråkiga utbildningar i Baltikum.

Kl.15.00 Info om Tall Ships race inför sommaren 2021.

v. 45 4.11

Samling i hemklassrummet. Information om Studera starkt-kursen och forskningsprojektet.
Obligatoriskt!

 

Studerande som skriver studentprov våren 2021. Obligatoriskt!

Plats: I hörsalen

Del 1: Inför vårens studentskrivningar
Del 2: Inför karonkan
Obligatoriskt!

Plats: I gymnastiksalen

 

v. 46 11.11

Kl.14.30 Samling i hemklassrummet: Uppföljning av läsveckan.

OBS! Kl. 15:00 Gästföreläsare: Ex-lyceist Michelle Grönlund informerar om ekonomistudier vid Uppsala universitet

Kl.14.30 Samling i hemklassrummet: Uppföljning av läsveckan

OBS! Kl. 15:00 Gästföreläsare: Ex-lyceist Michelle Grönlund informerar om ekonomistudier vid Uppsala universitet

Kl.14.30 Samling i hemklassrummet: Uppföljning av läsveckan

OBS! Kl. 15:00 Gästföreläsare: Ex-lyceist Michelle Grönlund informerar om ekonomistudier vid Uppsala universitet

v. 47 18.11

Grupphandledarträff enligt kallelse per e-post.

Om ingen kallese från grupphandledaren  se program för åk 2 och 3.

Studier på Högskolan på Åland samt svenskspråkiga studier på fastlandet. Studier på Högskolan på Åland samt svenskspråkiga studier på fastlandet
v. 48 25.11 Provperiod Provperiod Provperiod