Hem & skola

Årsmöte för läsåret 2019-2020 hölls den 10.10 2019 kl.19.00  i samband med informationstillfället för vårdnadshavare till studerande åk 1.

Styrelsen läsåret 2019-2020:

Ordförande Soile Wartianen
Ledamot Nina Bengtsson
Ledamot Carina Eriksson
Ledamot / sekreterare Leif Franzell
Ledamot Petra Svahnström
Suppleant Anki Williams
   
Skolrepresentanter Rektor Marcus Koskinen-Hagman
  Lektor Kenneth Smulter
Studeranderepresentant Vanna Sviberg

Föreningen ska främja samarbetet mellan hem och skola, mellan vårdnadshavare, lärare och studerande. Detta sker genom att delta vid informationstillfällen och -möten samt genom att stöda de studerandes verksamheter med bidrag till bl.a stipendier, karonkan, studiebesök m.m.

Medlemsavgiften för läsåret 2019-2020 är 10€ /familj.

Medlemsavgiften inbetalas till kontonumret: ÅAB FI36 66010003 2744 20