Hem & skola

På årsmötet den 16.10 2018 valdes följande styrelse:

Ordförande Soile Wartianen
Ledamot Nina Bengtsson
Ledamot Carina Eriksson
Ledamot Leif Fransell
Ledamot Robert Mansén
Ledamot Petra Svahnström
Suppleant Anki Williams
   
Skolrepresentanter Rektor Marcus Koskinen-Hagman
  Lektor Kenneth Smulter
Studeranderepresentant Vanna Sviberg

Föreningen ska främja samarbetet mellan hem och skola, mellan vårdnadshavare, lärare och studerande. Detta sker genom att delta vid informationstillfällen och -möten samt genom att stöda de studerandes verksamheter med bidrag till bl.a stipendier, karonkan, studiebesök m.m.

Medlemsavgiften för läsåret 2018-2019 är 10€ /familj.

Medlemsavgiften inbetalas till kontonumret: ÅAB FI36 66010003 2744 20