Information till vårens studenter

Nedan hittar du viktig information som berör studentproven & dimissionen samt övriga praktiska frågor. Informationen uppdateras efter hand under våren - håll dig själv á jour med läget här!

Studentdimissionen 5 juni

Ålands lyceums studentdimission går av stapeln lördagen den 5 juni kl. 11:00 i Alandica.
Alla ni som tar examen är hjärtligt välkomna!

Dimissionen direktsänds på Youtube och Ålandskanalen. Tyvärr är det pga Covid-19 restriktionerna inte möjligt att ordna tillställningen med publik, endast studenterna deltar på plats.

Vi kommer även att ta bilder på studenterna och skapa ett collage av studentkullen 2021.

Detaljerad information om de praktiska arrangemangen har skickats av rektor per e-post 31.5. Eftersom vi inte har någon möjlighet till genrep är det mycket viktigt att ni läser igenom informationen noggrant.

Utspringet från skolan

Från Alandica går respektive basgrupp tillsammans med grupphandledaren direkt upp till skolan.

På skolgården får en anhörig per student vänta på anvisad plats. Det finns skyltar som visar var basgruppens anhöriga ska samlas. De anhöriga får komma fram då basgruppen kommer ut genom huvudingången. För att undvika stora folksamlingar går ni sedan direkt till basgruppens samlingsplats. Se basgruppernas samlingsplatser i bifogad karta.

Observera

För deltagande i studentdimissionen gäller följande:

 • Jag håller avstånd om minst 1,5 meter till övriga studenter och personal på Alandica.
 • Jag följer noggrant de tidsangivelser samt dörr- och platshänvsiningar som skolan bestämt.
 • Jag meddelar släkt och vänner att all uppvakting sker i hemmet eller annan lämplig lokal då stora folksamlingar inte får bildas på offentlig plats i och med festligheterna.
 • Vid minsta misstanke om en begynnande förkylning stannar jag hemma!
 • Jag är medveten om att om regeringen eller ÅHS så bestämmer kan denna festlighet avblåsas med mycket kort varsel.

Observera att ändringar kan ske med kort varsel.
Mer information kommer via skolans rektor. Kontrollera därför e-posten regelbundet.

Studentproven våren 2021: resultat

Studentexamensnämnden informerar om vårens studentprov enligt följande:

 • Nämnden skickar resultaten från examen våren 2021 till gymnasierna den 18 maj 2021 kl. 9.00.
 • Poänggränserna för vårens examen publiceras på nämndens webbplats vid samma tidpunkt.
 • Samtidigt som resultaten publiceras ges de också till högskolornas gemensamma antagning (gäller ansökningar till finländska universitet, högskolor och yrkeshögskolor).
 • Nämnden meddelar separat ifall en oförutsedd utveckling av coronavirusläget föranleder behov att avvika från tidtabellen.

Du kan se dina resultat i Wilma samma morgon (18 maj).

Du kan också se resultaten och de bedömda provprestationerna via Min Studieinfo-tjänsten fr.o.m. den 19 maj 2021 kl. 9.00. Mer information om hur man kan ta del av examensresultaten och provprestationerna finns på Studentexamensnämndens webbplats på adressen Studentexamen > Resultat och provprestationer.

Studentproven hösten 2021: anmälan

Om du vill skriva om något studentprov eller skriva prov i nya ämnen hösten 2021 bör du anmäla dig på följande sätt:

 • Anmälan till höstens prov görs i Wilma: blanketter - "Anmälan till studentskrivningarna"
 • Anmälan öppnar i början av maj
 • Deadline för anmälan i Wilma är torsdag 27 maj kl. 15:00
 • Då du fyllt i och sparat din anmälan skriver du ut den på papper och lämnar in till din studiehandledare inom deadline.
 • Anmälan är bindande, dvs. avgiften betalas oavsett om du deltar i anmält prov eller ej.

Avgångsbetyget och vidarestudier

Avgångsbetyg samt studentexamensbetyg och studiekort mm. delas ut vid studentdimissionen den 5 juni.

Du som har sökt till en högskola, yrkeshögskola eller universitet på fastlandet:

 • Håll dig uppdaterad om hur urvalsproven arrangeras via Studieinfo.
 • Meddelande om resultatet i betygsantagningen skickas ut senast 31.5.2021.

Du som har sökt till högskola eller universitet i Sverige:

 • Kom ihåg att komplettera din ansökan genom att skanna in och ladda upp ditt avgångsbetyg och ev. resultat i högskoleprovet senast den 5 juli (inlämningstiden förlängd från tidigare meddelat datum, 21 juni)!
 • Du som har ansökt till en utbildning med behörighetskrav Ma3b och har läst MK07 måste också ladda upp en kopia på ditt studiekort.

Du som planerar flytt utomlands:

 • Läs vilka regler kring sociala förmåner, sjukvård m.m. som gäller i bifogad länk.

Bilagor: