Information till abiturienter våren 2020

Nedan hittar du viktig information som berör studentproven samt övriga praktiska frågor. Informationen uppdateras efter hand under våren - håll dig själv á jour med läget här!

Studentproven våren 2020: resultat

Studentexamensnämnden informerar om vårens studentprov enligt följande:

 • Nämnden skickar resultaten från examen våren 2020 till gymnasierna den 12 maj 2020 kl. 9.00.
 • Poänggränserna för vårens examen publiceras på nämndens webbplats vid samma tidpunkt.
 • Samtidigt som resultaten publiceras ges de också till högskolornas gemensamma antagning (gäller ansökningar till finländska universitet, högskolor och yrkeshögskolor).
 • Nämnden meddelar separat ifall en oförutsedd utveckling av coronavirusläget föranleder behov att avvika från tidtabellen.

Du kan se dina resultat i Wilma samma morgon (12 maj).

Du kan också se resultaten och de bedömda provprestationerna via Min Studieinfo-tjänsten fr.o.m. den 13 maj 2020 kl. 9.00. Mer information om hur man kan ta del av examensresultaten och provprestationerna finns på Studentexamensnämndens webbplats på adressen Studentexamen > Resultat och provprestationer.

Studentproven hösten 2020: anmälan

Om du vill skriva om något studentprov eller skriva prov i nya ämnen hösten 2020 bör du anmäla dig på följande sätt:

 • Anmälan till höstens prov görs i Wilma: blanketter - "Anmälan till studentskrivningarna"
 • Anmälan öppnar onsdag 6 maj
 • Deadline för anmälan i Wilma är fredag 15 maj kl. 15:00 (tidigarelagt pga coronaläget)
 • Då du fyllt i och sparat din anmälan skickar du ett e-postmeddelande till din egen studiehandledare där du skriver vilka prov du anmält dig till. Din studiehandledare kontrollerar anmälan och meddelar dig om anmälan är OK eller om den behöver revideras.
 • Pga coronaläget behöver ingen anmälan på papper lämnas in denna gång.
 • Anmälan är bindande, dvs. avgiften betalas oavsett om du deltar i anmält prov eller ej.

Fredagen den 8 maj meddelade Studntexamensnämnden att provdagarna för höstens skrivningar ändras för att coronavirusläget eventuellt fortsätter. Läs mer i länken nedan!

Avgångsbetyget och vidarestudier

Beslut om huruvida avgångsbetyg samt studentexamensbetyg och studiekort mm. kommer att skickas till dig som rekommenderat brev eller delas ut vid studentdimissionen är ännu inte taget.

 • Kontrollera att dina adressuppgifter i Wilma är korrekta. Meddela Katarina på kansliet senast 22.5 om uppgifterna inte stämmer.

Du som har sökt till en högskola, yrkeshögskola eller universitet på fastlandet:

 • Håll dig uppdaterad om hur urvalsproven arrangeras via Studieinfo.
 • Meddelande om resultatet i betygsantagningen skickas ut senast 27.5.2020.

Du som har sökt till högskola eller universitet i Sverige:

 • Kom ihåg att komplettera din ansökan genom att skanna in och ladda upp ditt avgångsbetyg och ev. resultat i högskoleprovet senast den 18 juni!
 • Du som har ansökt till en utbildning med behörighetskrav Ma3b och har läst MK07 måste också ladda upp en kopia på ditt studiekort.

Du som planerar flytt utomlands:

 • Läs vilka regler kring sociala förmåner, sjukvård m.m. som gäller i bifogad länk.