Svensklärarna informerar

I kursfordringarna i svenska ingår en tentamen i grammatik som avläggs i början av höstterminen. Grundläggande grammatikkunskaper är en förutsättning för studierna i främmande språk. Tentamen baseras på den grammatik som ingår i högstadiets lärokurs i svenska: 

  • ordklasser
  • satsdelar: t.ex. skillnaden mellan ackusativobjekt (eller direkt objekt) och dativobjekt (eller indirekt objekt)
  • skillnaden mellan ordklasserna adjektiv och adverb
  • verbens tempusformer: presens, imperfekt (eller preteritum), perfekt, pluskvamperfekt, futurum
  • aktiva och passiva verbformer
  • huvudsatser och bisatser
  • fullständig mening
  • följande verbformer: infinitiv, supinum, imperativ, presens particip, perfekt particip

Den som behöver repetera grammatiken kan t.ex. använda sig av material som använts i undervisningen i svenska i högstadiet. Studielitteratur finns även att tillgå i lyceets bibliotek.