Information till dig som ska läsa lång matematik eller lång fysik

I undervisningen samt i de digitala proven såväl i skolans prov som i studentprovet kommer vi enbart att använda digital räknare och digital tabell. 

Grafritande räknare - TI-Nspire CX CAS Student Software

Som digital räknare använder vi programvaran TI-Nspire CX CAS Student Software som studerande installerar på sin dator.

Det krävs mycket övning för att lära sig hantera räknaren så vi rekommenderar att man inte köper någon annan modell då vi endast kommer att arbeta med ovan nämnda programvara.

För er som inte förbeställde TI-Nspire CX CAS Student Software kan licensen för programvaran köpas från https://schoolstore.fi/. Vid registrering skriv Finland som land, välj inte Åland.

Maols tabeller

Vi använder oss av Maols tabeller, digital licens, från Otavas förlag som du hittar via länken nedan. Här finns även länk vidare till inköpssida samt länk till instruktioner för hur du går tillväga för att köpa och aktivera din licens.

Otavas förlag

https://oppimisenpalvelut.otava.fi/tuotteet/laromedel-pa-svenska/maols-t...

Här finns även instruktionerna hur du går vidare med köp och installation.

Suomalainen kirjakauppa

https://www.suomalainen.com/