Information till dig som ska läsa kort matematik

I undervisningen samt i de digitala proven såväl i skolans som i studentprovet kommer vi enbart att använda digital räknare och digital tabell. 

Digital räknare – Geogebra Classic 6

I undervisningen använder vi programvaran Geogebra Classic 6. Programvaran för PC kan laddas ner gratis på länken https://www.geogebra.org/download  Programmet för Mac laddas ner från Apple Appstore.

MAOLs tabeller

Vi använder oss av MAOLs tabeller, digital licens, från Otavas förlag som du hittar via länken nedan. Här finns även länk vidare till inköpssida samt länk till instruktioner för hur du går tillväga för att köpa och aktivera din licens.

Otavas förlag

https://oppimisenpalvelut.otava.fi/tuotteet/laromedel-pa-svenska/maols-t....

Suomalainen kirjakauppa

https://www.suomalainen.com/

Instruktioner för köp och aktivering av licens

https://oppimisenpalvelut.otava.fi/wp-content/uploads/2016/06/manualsuom...