Information för nya studerande

Här hittar du viktig information som du behöver ta del av innan du påbörjar dina studier vid Ålands lyceum i höst.

Skolstart

Skolan börjar på måndag den 16 augusti 2021 kl. 9:00. Närmare information om skolstarten postas till alla nya studerande på måndag den 2 augusti.

Före skolstart

Antagningsbeskedet:

Bekanta dig med informationen som bifogas antagningsbeskedet.

Välkomstfolder:

Den 2 augusti skickas en folder med information om skolstarten hem till alla studerande som tagit emot sin studieplats.

E-postmeddelande till vårdnadshavare:

I början av augusti skickas e-post med instruktioner om det som ni tillsammans hemma bör göra innan skolan börjar

  • logga in i Wilma (vårdnadshavaren får en sk nyckelkod; studerande får egen inloggning vid skolstart)
  • fylla i en studieanmälan
  • ansöka om busskort mm.

Dator

Undervisningen vid Ålands lyceum blir allt mer digital och sedan våren 2019 är alla studentexamensprov digitala. Alla studerande skall medta en bärbar till skolan. 

En subventionering på 400 € kommer under höstterminen att betalas ut till vårdnadshavarna till de studerande som uppvisar en dator som fyller skolans krav. Datorn ska tas med den första skoldagen.

Skolan kan också vid behov låna ut dator under studietiden. Vänligen kontakta rektor senast i samband med skolstarten. 

Mer information finns som länk.

Grammatikprov

Alla nya studerande deltar under höstterminen i ett obligatorisk grammatikprov. Provet baserar sig på högstadiets lärokurs i svenska. Mer information finns som länk.

Studiematerial

Du får information om allt studiematerial du behöver vid skolstart eller senare i samband med att undervisningen startar. Det handlar om tryckta och digitala läromedel, digital räknare, programlicenser, appar mm. Studiematerialet förnyas kontinuerligt, invänta därför anvisningar av läraren.