Information för nya studerande

Här hittar du viktig information som du behöver ta del av innan du påbörjar dina studier vid Ålands lyceum i höst.

Dator

Undervisningen vid Ålands lyceum blir allt mer digital och sedan våren 2019 är alla studentexamensprov digitala. Alla studerande skall medta en bärbar till skolan. 

En subventionering på 150 € kommer under höstterminen att betalas ut till vårdnadshavarna till de studerande som uppvisar en dator som fyller skolans krav. Datorn ska tas med den första skoldagen.

Skolan kan också vid behov låna ut dator under studietiden. Vänligen kontakta rektor senast i samband med skolstarten. 

Mer information finns som länk.

Grammatiktentamen

Alla nya studerande deltar under höstterminen i en obligatorisk grammatiktentamen. Tentamen baserar sig på högstadiets lärokurs i svenska. Mer information finns som länk.

Studiematerial

Du får information om allt studiematerial du behöver vid skolstart eller senare i samband med kursstart. Det handlar om tryckta och digitala läromedel, digital räknare, programlicenser, appar mm. Studiematerialet förnyas kontinuerligt, invänta därför anvisningar av läraren.