Corona: beredskap & information

Denna sida uppdateras kontinuerligt utifrån de bestämmelser som ÅHS, Social- och hälsovårdsministeriet och Undervisnings- och kulturministeriet föreskriver. 

Enligt nuvarande uppgifter är coronavirussjukdomen (COVID-19) en risk särskilt för äldre och multisjuka personer.

Det viktigaste är därför:

 • Om du känner influensaliknande symptom eller andra symptom följer du anvisningarna nedan.
 • Tvätta dina händer ofta med tvål och vatten. Att sprita sina händer har även rekommenderats.
 • Iaktta säkerhetsavstånd på 1-2 meter.

När- eller distansundervisning?

Under följande tidsperioder råder distansundervisning på Ålands lyceum:

 • Efter jullovet 7-15.1.2021
 • Efter sportlovet 1-11.3.2021 (med möjlighet till eventuell förkortning eller förlängning, se startsidan för aktuell information!)

Influensaliknande symptom

Om du känner influensaliknande symptom eller andra symptom går du inte till skolan eller till en fritidsaktivitet förrän en eventuell coronavirussmitta har uteslutits genom test och symptomen har avklingat.

 • Kontakta kansliet om du får influensaliknande symptom
 • Undvik att träffa fler människor än nödvändigt
 • Kontaka ÅHS som ger vägledning om ev. testning och smittspårning

Resor

Läget förändras hela tiden så det gäller också att vara uppmärksam på vart man kan resa:

 • Om du besöker ett land med resebegränsningar (ex. Sverige) utan nödvändiga skäl gäller sju dagars karantän.
 • Detta medför stora konsekvenser för ditt skolarbete och kan leda till att du inte kan slutföra dina pågående kurser.

Förändrat läge?

Om situationen förändras på Åland kan det normala skolarbetet behöva ordnas på annat sätt för att begränsa coronavirusets spridning.

 • I praktiken kan detta gälla till exempel ändringar i undervisningsutrymmen och sätt att ordna undervisning, ändringar i arbetstiderna samt distansundervisning.
 • Utgångspunkten för arrangemangen ska vara att i så liten grad som möjligt avvika från den normala verksamheten.

Vi följer noggrant med de direktiv vi får till skolan och vidtar nödvändiga åtgärder.

Så håll dig hemma för att skydda dig själv, dina kompisar, din familj och alla andra ålänningar.
I den pågående coronakrisen är det upp till var och en att ta sitt ansvar för att minska smittspridningen.

”Frihet under ansvar” har sällan varit mer aktuellt än nu!

Rektor Marcus Koskinen-Hagman