Arbetskalender period 4

v. 6
1 ti 7.2  
2 on 8.2 Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program 
3 to 9.2  
4 fr 10.2 Utvärdering från P3 kl. 13:00-14:00: balk 5, 7
v. 7
5 13.2  
6 ti 14.2  
7 on 15.2 Utvärdering från P3 kl. 14:30-16:00: balk 8, 1, 2
8 to 16.2 Deadline för anmälan till omtagning kl. 23:59 och tentamensansökan kl. 15:00
Dagskaronka & Friskvårdsgruppens temaeftermiddag
9 fr 17.2 Karonkabal
v. 8 Sportlov
v. 9
10 27.2  
11 ti 28.2  
12 on 1.3 Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program
Omtagning kl. 15:30
13 to 2.3  
14 fr 3.3  
v. 10 Läsvecka: 40 min läsning per dag
15 6.3 Abiturienterna får börja kryssa kurser.
16 ti 7.3  
17 on 8.3 Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program
18 to 9.3  
19 fr 10.3  
v. 11
20 13.3  
21 ti 14.3 Studentprov: modersmål, läskompetens och
svenska som andra språk
22 on 15.3 Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program
23 to 16.3 Studentprov: främmande språk, kort lärokurs
Åk 1: Deadline för inlämning av studieval till åk 2 kl. 15:00 (blankett delas ut 1.3 på infotimmen)
24 fr 17.3 Studentprov: modersmål, skrivkompetens
v. 12
25 20.3 Studentprov: främmande språk, lång lärokurs
26 ti 21.3  
27 on 22.3 Studentprov: matematik, kort och lång lärokurs
Infotimme kl. 14:30: se aktuellt program
28 to 23.3 Åk 2: Deadline för inlämning av studieval till åk 3 kl. 15:00 (blankett delas ut 8.3 på infotimmen)
29 fr 24.3 Studentprov: real I (biologi, filosofi, fysik, historia, psykologi)
v. 13
30 27.3 Studentprov: andra inhemska (finska)
Sista dag för schemaändringar inför P5 kl. 15:00
31 ti 28.3 Prov balk 1  
32 on 29.3 Prov balk 4 Studentprov: real II (geografi, hälsokunskap, kemi, religion, livsåskådningskunskap, samhällslära)
33 to 30.3 Prov balk 2  
34 fr 31.3 Prov balk 5  
v. 14
35 3.4 Prov balk 7  
36 ti 4.4 Prov balk 6  
37 on 5.4 Prov balk 8 Studeranderådsmöte kl. 14:10
 
Provveckorna 13-14
  Ti 28.3 On 29.3 To 30.3 Fr 31.3 Må 3.4 Ti 4.4 On 5.4
9:00-11:20 Prov b.1 Prov b.4 Prov b.2 Prov b.5 Prov b.7 Prov b.6 Prov b.8
Lunch              
12:00-12:45 Förb. b.4 Förb. b.2 Förb. b.5 Förb. b.7 Förb. b.6 Förb. b.8 Samling
13:00-13:30     Idrott
åk 2
  drott åk 1   Utv. b.1
13:30-14:00         Utv. b.4